Rojava: waaar staat de revolutie? / Where does the revolution stand?

Tijdens revolutionaire opstanden is er vaak veel aandacht voor de militaire ontwikkelingen binnen een conflict, maar hoe zit het eigenlijk  met de sociale en constructieve onderdelen van de revolutie? Hoe staat het hier mee? En wat zijn de spanningen op het moment tussen centralisme en autonomie, militarisering en volksmilities, internationalisme en nationalisme, relaties met imperialistische grootmachten? Er zijn zeker contradicties op dit gebied te vinden met onze eigen ideeën, maar is er ooit een revolutie die volgens het boekje verloopt (en welk boekje)?

De Anarchistische Groep Nijmegen  heeft eerder een speciale uitgave van onze krant inBeweging (#7, dec. 2015) uitgegeven over de ontwikkelingen in Rojava met een oproep voor steun aan de libertaire elementen van de beweging(en) daar. Twee goed geïnformeerde kameraden zullen een ooggetuigenverslag geven om mensen te helpen een beter beeld te krijgen van de snel opeenvolgende ontwikkelingen die we vandaag de dag zien. Ons doel is om mensen te helpen om antwoord te vinden op moeilijke vragen en de noodzaak (of niet) helder te krijgen voor steun voor Rojava.

 

During revolutionary uprisings there is often a lot of focus on the military development of the conflict but what about the social constructive parts of the revolution? How are these faring? And what are the tensions between centralism and autonomy, militarization and militia, internationalism and nationalism, relations with imperialist powers. There definitly contradictions to our idea’s as anarchists in this conflicts, but then again – is there ever a revolution that goes by the book (and which book?!).

The Anarchistische Groep Nijmegen published a special of our newspaper inBeweging (#7, dec.2015) with a focus on the developments in Rojava and a call for support of the libertarian aspects of the movement(s) there. Two well informed comrades will be giving an eyewhitnessreport to help people get a clearer picture of the rapidly changing developments that we see today and try to help find answers to at least of the questions to help figure out how to see Rojava and the nessesity to support it (or not).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *