Workshop zelfverdediging / Workshop selfdefense

Als je besluit je bezig te houden met buitenparlementaire politiek is de kans groot dat je op een gegeven moment in aanraking komen met fysieke repressie van politie. In deze workshop gaan we aan de hand van oefeningen en scenario’s verschillende technieken die de politie gebruikt bespreken en trainen.

Individueel en in groepsverband zullen we controle- en arrestatietechnieken oefenen. Door in een ontspannen situatie te leren wat de politie doet, kunnen we ons voorbereiden op een eventuele confrontatie op straat.

Dit is geen vecht workshop. De nadruk zal liggen op preventieve zelfverdediging en situatie beheersing. Dit is een fysieke workshop waarbij we er naar streven dat iedereen mee kan doen. Je hoeft niet ervaren of fit te zijn. Als je twijfels heb of je mee kunt doen vanwege fysieke redenen, neem contact op en dan kunnen we van tevoren je persoonlijke situatie bespreken.

 

When you decide to get involved in extraparliamentiary politics, chances are that at some point you will be confronted with physical repression by the police. In this workshop we will discuss and train several techniques which the cops use by experimenting with different exercises and scenarios.

Individually and collectively we will practice techniques of control and arrest. Through getting to know the tactics of the police in a relaxed setting, we can prepare ourselves for a possible confrontation on the streets.

This is not a fighting workshop. The emphasis will be on preventive self-defense and situationcontrol. This is a physical workshop with as its aim everyone being able to participate – you do not have to be experienced or fit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *